Handlekurven din 0

Handlekurven din er tom. Velg et produkt og legg det i handlekurven for å gå videre!
Forsett å handle
0 Handlekurv
Meny
0Ditt abonnement
Ditt abonnement0
Tøm handlekurven
Pris per ordre:
Varav moms: 0%
0 NOK
Velg hvor ofte du vil motta leveranser

Personopplysninger

Generelt

Swedish Match retter seg etter gjeldende forskrifter for behandling av personopplysninger og arbeider kontinuerlig for å ivareta personvernet på best mulig måte. «Informasjon om behandling av personopplysninger» (dette dokumentet) hjelper deg til å forstå hvordan vi benytter personopplysningene som du gir til oss når du for eksempel oppretter en konto på eller kjøper varer fra www.swedishmatch.no («nettstedet»).

 

Hvem er behandlingsansvarlig?

Swedish Match-konsernet består av flere ulike selskaper, og noen av disse har et felles ansvar for at personopplysningene dine håndteres på en sikker og korrekt måte. Disse selskapene har derfor seg imellom inngått en ordning for beskyttelse av personopplysninger.

Når du handler på www.swedishmatch.no, har følgende to selskaper et felles ansvar for behandlingen av personopplysningene du gir til oss:

  1. Swedish Match Norge AS, org.nr. 984 720 211, Bryggegata 9, 0250 Oslo, tlf.: 800 800 89 («SMNO»), og
  2. Swedish Match North Europe AB, org.nr. 556571–6924, Sveavägen 44, 118 85 Stockholm, tlf.: 0200–113 114 («SMNE»).

Sammen blir SMNO og SMNE definert som «Swedish Match» eller «vi».

SMNO og SMNE behandler personopplysningene dine i fellesskap, siden salg på nettstedet håndteres av SMNO med støtte fra SMNE. Når du som kunde handler på nettstedet, oppretter en brukerkonto, kontakter kundeservice eller besøker nettstedet, behandler SMNO og SMNE personopplysningene dine i fellesskap. I noen tilfeller kommer opplysningene bare til å behandles av ett av selskapene, og dette vil da spesifiseres.

Nedenfor finner du mer informasjon om de ulike formålene og behandlingsgrunnlagene.

Hvis du har spørsmål om Swedish Matchs behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på: customerservice@swedishmatch.com

For hvilke formål behandler vi personopplysninger?

Vi behandler personopplysningene dine først og fremst for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg, for eksempel administrere brukerkontoen, håndtere bestillingen av varer og yte service og støtte.

For deg som er kunde

Personopplysningene til deg som er kunde, behandles av SMNE og SMNO.

Når du bestiller varer fra nettstedet, ber vi deg oppgi bl.a. personnummer og kontaktinformasjon, slik at vi kan håndtere bestillingen.

Personnummeret brukes til å bekrefte at du er myndig. Når du oppgir personnummeret ditt, henter SMNO navn og adresse fra Klarna. Behandlingsgrunnlaget for personnummeret er at vi har en rettslig forpliktelse på grunn av aldersgrensen ved salg av tobakksprodukter. Når du bestiller andre produkter uten aldersgrense, er behandlingsgrunnlaget vår berettigede interesse av å sikre at bare personer over 18 år skal kunne handle på et nettsted der det også selges tobakksvarer.

Andre personopplysninger, for eksempel kontaktopplysninger og betalingsinformasjon, er nødvendige for at vi skal kunne håndtere og levere bestillingen og yte service. Grunnlaget for behandlingen er at den er nødvendig for at SMNO skal kunne oppfylle avtalen med deg. Hvis du ikke oppgir de nødvendige opplysningene når du legger inn en bestilling, vil bestillingen ikke kunne gjennomføres.

Vi lagrer også din ordrehistorikk, dvs. informasjon om hvilke varer du har bestilt, samt antall, dato og pris. Vi lagrer denne dokumentasjonen for å kunne yte kvalifisert service etter bestillingen samt for å håndtere eventuelle reklamasjoner og krav i henhold til gjeldende lovgivning. Grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse av å kunne yte god service og dermed bidra til trygg bruk av varene, samt å foreta nødvendige vurderinger, oppfylle forpliktelser og ivareta rettigheter i forbindelse med klager.

Vi behandler også kontaktopplysninger og ordrehistorikk med formål om å utføre markedsundersøkelser. Grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse av å gjennomføre slike undersøkelser for å evaluere og forbedre produktene.

Opplysningene dine kan også bli behandlet på andre måte for at vi skal oppfylle våre rettslige forpliktelser, for eksempel i henhold til bokføringsloven.

Opplysningene behandles så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne håndtere bestillingen og yte service til deg samt håndtere eventuelle klager og rettslige krav – men ikke senere enn ett år etter bestillingen hvis vi ikke har en rettslig forpliktelse til å lagre dem lenger.

For deg som har brukerkonto

Hvis du har brukerkonto, behandles personopplysningene dine av SMNE og SMNO.

Når du oppretter en brukerkonto på nettstedet, ber vi deg oppgi visse opplysninger om deg selv – for eksempel navn og e-postadresse. Vi behandler disse opplysningene for å kunne opprette og administrere kontoen din. Grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse av å tilby og administrere brukerkontoen.

Når du legger inn en bestilling mens du er logget inn på kontoen, gjelder også formålene og behandlingsgrunnlaget beskrevet under «For deg som er kunde». Hvis du ikke oppgir nødvendige opplysninger, vil du ikke kunne opprette en konto. Imidlertid kan du likevel bestille produkter på nettstedet.

Du kan når som helst logge inn på «Mine sider» og oppdatere mesteparten av personopplysningene du har oppgitt der.

Vi sletter brukerkontoen din hvis du ikke har logget inn på den eller lagt inn en bestilling i løpet av ett år, med mindre du har varslet oss om at du ønsker å beholde kontoen.

For deg som kontakter kundeservice

Hvis du kontakter kundeservice, behandles personopplysningene dine av SMNE.

Når du kontakter kundeservice, behandler vi personopplysningene du eventuelt gir, for å håndtere servicesaken. Grunnlaget for behandlingen er vår og din berettigede interesse av at saken håndteres. Opplysninger vil også kunne behandles på annen måte, slik at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til for eksempel produktsikkerhetsloven.

Vi behandler også IP-adressen din og personopplysningene du har oppgitt under chatten med kundeservice, med det formål å gi deg bedre service. Grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse av å yte god service.

Vi lagrer opplysningene dine så lenge saken pågår, og sletter dem så snart som mulig etter at saken er avsluttet.

For deg som besøker nettstedet

Hvis du besøker nettstedet, vil personopplysningene dine bli behandlet av SMNE og SMNO.

Når du besøker nettstedet, samler vi inn informasjon om IP-adressen din (se også «Informasjon om informasjonskapsler»). Vær oppmerksom på at noen selskaper utenfor Swedish Match-konsernet også samler inn IP-adressen din når du besøker nettstedet, i forbindelse med bruk av tredjeparts informasjonskapsler. Hvordan dette skjer, og hvordan du kan begrense eller deaktivere informasjonskapsler i nettleseren, er beskrevet i Informasjon om informasjonskapsler.

Vi bruker IP-adressen for å sikre at du sendes til rett versjon av nettstedet basert på landet der du befinner deg. IP-adressen brukes også til å forhindre angrep, sikkerhetshendelser og misbruk av tjenestene på nettstedet, til å føre statistikk over besøkende på nettstedet og til å gjøre oppdateringer og forbedringer på nettstedet. Grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse av å forhindre misbruk og av å ha et velfungerende nettsted.

Hvem deler vi personopplysningene med?

Vi kan dele personopplysningene dine med andre selskaper i Swedish Match-konsernet samt samarbeidspartnere som for eksempel leverer IT-tjenester og betalingsløsninger. Disse mottakerne behandler personopplysningene utelukkende på vegne av oss og i samsvar med våre instruksjoner. Vi iverksetter alle nødvendige rettslige, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene håndteres sikkert og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå når de overføres til eller deles med slike utvalgte mottakere.

Vi kan også dele personopplysningene med andre selskaper som er selvstendig behandlingsansvarlige, det vil si at vi ikke kontrollerer hvordan de behandler personopplysningene. Selvstendig behandlingsansvarlige er for eksempel selskaper som håndterer varetransport og betalingsløsninger. Den eneste grunnen til at vi utleverer personopplysninger til slike selskaper, er å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Når personopplysningene deles med slike selskaper som er uavhengige behandlingsansvarlige, behandles de i samsvar med det enkelte selskapets informasjon om behandling av personopplysninger.

Vi kan også dele personopplysningene med myndigheter hvis vi er pålagt å gjøre det, eller hvis det foreligger mistanke om lovbrudd.

Hvor behandler personopplysningene?

Personopplysningene dine vil hovedsakelig bli behandlet innenfor EU/EØS, men de kan også overføres til et land utenfor EU/EØS, for eksempel USA – f.eks. hvis vi deler opplysningene med andre foretak innenfor Swedish Match-konsernet.

Vi kommer bare til å utlevere personopplysningene til et land utenfor EU/EØS hvis det foreligger et behandlingsgrunnlag og tilstrekkelige garantier for at personopplysningene blir behandlet på en lovlig måte. Vi iverksetter i så fall alle nødvendige rettslige, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene håndteres sikkert og med et beskyttelsesnivå som er tilstrekkelig og kan sammenlignes med nivået som tilbys i EU/EØS.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene?

Vi lagrer ikke personopplysningene dine lenger enn nødvendig for formålet du oppga dem for. Se mer informasjon under hvert formål ovenfor.

Vi kan også lagre personopplysningene i en lengre periode hvis det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som krever at opplysningene behandles i henhold til gjeldende lov, eller for å fastsette, gjøre gjeldede eller forsvare rettskrav.

Hvilke rettigheter har du?

Du har visse lovfestede rettigheter som du kan gjøre gjeldende overfor oss. Nedenfor følger et sammendrag av disse rettighetene.

Rett til innsyn/registerutskrift: Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg. På anmodning gir vi deg gratis skriftlig informasjon om behandlingen av personopplysningene. Når du ber Swedish Match om dette, gir vi informasjon om behandlingen hos begge selskapene.

Rett til dataportabilitet: Du har rett til å be om en kopi av personopplysningene du har gitt oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Hvis det er teknisk mulig (noe som Swedish Match avgjør), har du også rett til å be oss om å overføre personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig. Retten til dataportabilitet gjelder personopplysninger der behandlingen er automatisert og er basert på en avtale med deg. Når du ber Swedish Match om dette, overfører vi opplysninger fra begge selskapene, forutsatt at det er teknisk mulig (jf. ovenfor).

Retting av uriktige opplysninger: Du har rett til å be oss om å rette uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg. Hvis du har en brukerkonto, kan du også logge inn på denne og rette eventuelle uriktige opplysninger. Når du ber Swedish Match om dette, kommer vi til å rette opplysninger hos begge selskaper.

Sletting av bestemte opplysninger: Du har rett til å be oss om å slette personopplysningene dine hvis bestemte forhold gjør seg gjeldene. Eksempler på slike forhold er at personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet vi samlet dem inn for, at du protesterer mot vår avveining av berettigede interesser og vi ikke kan gjøre gjeldene at våre interesser veier tyngre, at behandlingen av personopplysningene er ulovlig, eller at personopplysningene må slettes for å overholde en rettslig forpliktelse.

Til tross for kravet ditt om sletting vil vi i visse tilfeller likevel måtte lagre personopplysningene på grunn av rettslige krav, for eksempel bokførings- og skattelovgivning, eller for eksempel hvis vi må lagre visse data for fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Når du ber Swedish Match om dette, vil vi slette personopplysningene hos begge selskapene.

Rett til å begrense behandlingen av personopplysningene: Du har i visse tilfeller rett til å be om at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine. Hvis du for eksempel har hevdet at personopplysningene er uriktige, kan du be om at behandling begrenses i en periode, slik at vi kan kontrollere om opplysningene er riktige eller ikke. Når du ber Swedish Match om dette, vil vi begrense behandlingen hos begge selskapene.

Rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene: På visse vilkår har du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysningene dine. Du har rett til å motsette deg behandling som er basert på våre berettigede interesser. Vi kan imidlertid fortsette å behandle opplysningene dine selv om du har motsatt deg behandlingen, hvis vi har et behandlingsgrunnlag som veier tyngre enn dine personverninteresser. Du kan protestere mot både SMNO og SMNE, og protesten vil da gjelde begge selskapenes behandling.

Informasjonskapsler

Når du besøker nettstedet, bruker vi informasjonskapsler. Les mer om hvordan Swedish Match benytter informasjonskapsler, i Informasjon om Informasjonskapsler.

Spørsmål og klager

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysningene dine, eller hvis du ønsker å fremsette en protest eller krav om registerutskrift, dataportabilitet, retting, sletting eller begrensning, kan du kontakte oss på: customerservice@swedishmatch.com

Hvis du ønsker å fremsette en klage på vår behandling av personopplysningene dine, har du rett til å fremme slike klager for tilsynsmyndigheten, f.eks. Datatilsynet i Norge eller Integritetsskyddsmyndigheten i Sverige.

 

Lenker til andre nettsteder

Nettstedet vårt kan inneholde lenker til andre nettsteder. «Informasjon om behandling av personopplysninger» (dette dokumentet) gjelder bare vårt nettsted. Vi er ikke ansvarlige for andre nettsteders behandling av personopplysninger, og du blir derfor oppfordret til å referere til det aktuelle nettstedets informasjon om slik behandling.

Endringer i denne informasjonen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i «informasjon om behandling av personopplysninger».

Alle slike endringer publiseres også alltid på nettstedet.

Siste oppdatering av denne informasjonen: 26.4.2022 (versjon 1.0)

Mastercard logo
Varsle meg når produktene finnes på lager igjen