Snusblogg
7. mar. 2023

Bærekraft og fabrikkene

Alle snusboksene eller nikotinposene du kjøper er produsert i en av våre fem fabrikker i Sverige og Danmark. Det er mye å gjøre med en fabrikk for at den skal få et lavere klimaavtrykk og målet vårt er at all energi vi bruker i fabrikkene våre skal være fossilfri.

I tillegg skal snusboksene leveres, og siden transporten står for ni prosent av klimaavtrykket vårt, jobber vi også der med å redusere fotavtrykket.

Hva har vi gjort hittil?

Vi har fem fabrikker som produserer snus og nikotinposer; tre i Sverige og to i Danmark. Våre tre fabrikker i Sverige ligger i Kungälv, Göteborg og Gotland, og både den i Kungälv og den i Göteborg bruker energi som er helt fossilfri. De to fabrikkene drives av grønn strøm fra fornybare kilder, biogass og fjernvarme. Fabrikken på Gotland har egne solceller på taket og forventes å være helt fossilfri i 2022. De to fabrikkene i Danmark har grønne strømavtaler. Mellom 2019 og 2020 gikk energibruken i våre fabrikker ned med 26 prosent.

I fabrikken i Kungälv har vi også et innovativt biobed hvor gasser som oppstår under produksjonen tas hånd om av mikroorganismer i et biofilter i stedet for å brennes.

Noen av aktivitetene vi gjør for å redusere klimabelastningen fra transporten vår er å: 

  • Lære opp sjåfører i øko-kjøring
  • Sørge for at ingen lastebiler går tomme 
  • Så langt det er mulig velge fossilfritt drivstoff som for eksempel HVO. 

Under våre jevnlige besøk har vi også løpende diskusjoner med våre transportører om å gå over til fossilfritt drivstoff, velge mer miljøvennlige biler ved kjøp av nye og gjennomgå fyllingsgraden slik at vi ikke transporterer luft. Vi jobber også med å få rapportert klimapåvirkningen våre transporter har.

Hva er neste steg?

For å vurdere hvordan vi ytterligere kan redusere fotavtrykket til våre transporter, gjorde vi i 2021 en undersøkelse av alle våre transporter innenfor vår Europa-divisjon. Neste steg er å sette klare mål og lage en kravspesifikasjon for våre transporter slik at vi effektivt kan redusere utslippene.