Snusblogg
7. mar. 2023

Bærekraft og snusboksene

Boksene du kjøper snus- eller nikotinproduktet ditt i er laget av plast eller papir og emballasjen vår står for 45 prosent av klimaavtrykket vårt. En stor del av vårt bærekraftsfokus er å redusere dette fotavtrykket og gjøre emballasjen vår fullstendig resirkulerbar. For å komme dit vil vi blant annet begynne å bruke biobasert plast i noen bokser og bytte ut alle etikettene våre. Dette vil bidra til at disse dosene har null klimapåvirkning.

Hva har vi gjort hittil?

Plast er både et nyttig og et problematisk materiale fordi plast historisk sett er laget av olje. Det er derfor emballasjen vår står for en tredjedel av fotavtrykket vårt, og det er også derfor vi jobber aktivt for å redusere den negative påvirkningen materialet i boksene våre har på omverdenen. Dette gjør vi dels ved å gjennomgå hvilken plast som brukes, dels ved å legge til rette for resirkulering av boksene våre.

I 2020 faset vi ut den sorte plasten i alle boksene våre fordi den er vanskeligere å resirkulere enn plast i andre farger. Vi har også eksperimentert med å gjøre boksene til XR-produktene våre mindre, men samtidig beholde samme mengde snus, noe som sparer 50 tonn plast i året. I 2021 startet også arbeidet med å erstatte en del av den oljebaserte fossile plasten med plast fra fornybare kilder.

Pappboksene våre for svensk løssnus har lenge vært laget av resirkulert papir. Grunnen til at vi ikke har pappbokser til alle produktene våre er at plastbokser bevarer smaken bedre på porsjonssnusen.

Hva er neste steg?

År 2022 vil tre av våre svenske merker ha emballasje laget av 90 prosent biobasert plast. Dette gjøres gjennom en metode som kalles massebalanse, som går ut på å blande inn en viss mengde plast fra fornybare råvarer ved produksjon av boksene. Bruk av massebalansemetoden gjør at det blir null klimapåvirkning for emballasjen til de tre merkene. Disse merkene har også plastetiketter, noe som gjør emballasjen fullstendig resirkulerbar.

Vi fortsetter arbeidet med å bytte fra papir- til plastetiketter på alle våre merker. Dette gjør vi for at boksen skal være helt resirkulerbare ved at boksene består av ett og samme materiale. Samtidig fortsetter vi selvfølgelig å oppfordre alle dere som bruker produktene våre til å levere inn boksene til gjenvinning.

Parallelt med vårt arbeid med å redusere klimaavtrykket til emballasjen vår, utforsker vi også hele tiden nye typer emballasje.