Snusblogg
7. mar. 2023

Bærekraft og snusen

Brukt snus og poser fra snus og nikotinprodukter er et vanlig syn på gater og torg, og forsøpling ser aldri bra ut. Mange som kaster dem på bakken i stedet for i søpla tror at snusen brytes helt ned, men det som skjer er at innholdet forsvinner mens deler av papiret blir igjen. Derfor vil vi, sammen med alle som bruker produktene våre, sørge for at snus og posesnus i fremtiden havner der de hører hjemme: i søpla.

Hva har vi gjort hittil?

Høsten 2021 startet vi en kampanje sammen med Håll Sverige Rent for å redusere forsøplingen som produktene våre påfører. Undersøkelser viser at de fleste som snuser ønsker å gjøre det rette, og hvis flere visste at snus og snusposer ikke brytes helt ned, ville de blitt kastet i søpla i stedet for i naturen eller på gatene. Målet med kampanjen er å øke forståelsen, få flere til å gjøre det rette og redusere mengden snus og snusposer på gater, torg og i naturen.

To av våre snusmerker, Grov og ONE, har snuspapir fra leverandører som er FSC-sertifisert. FSC (Forest Stewardship Council) er en uavhengig internasjonal organisasjon som jobber for miljømessig, sosialt og økonomisk ansvarlig skogbruk.

Hva er neste steg?

Kampanjen med Håll Sverige Rent er kun et startpunkt. Vi på Swedish Match kommer til å fortsette vårt arbeid med at brukte snusposer skal havne i søpla i stedet for på gater og i naturen. Og du kan hjelpe!

Vårt fortsatte arbeid med å gjøre produktene så bærekraftige som mulig inkluderer også gjennomgang av snuspapiret.