Snusblogg
7. mar. 2023

Bærekraft og tobakk

Tobakken til produktene våre står for litt over en tredjedel av klimafotavtrykket vårt. Tobakken dyrkes langt bort og det kan være vanskelig å påvirke dyrkingen til å bli mer bærekraftig. For å forhåpentligvis gjøre en større forskjell, samarbeider vi med resten av tobakksindustrien i STP, Sustainable Tobacco Program.

En annen utfordring med tobakk er at den må holdes kald for å opprettholde smak og kvalitet, og kjølerne der du kjøper boksene står for 10 prosent av klimaavtrykket vårt. Målet vårt er å redusere dette klimaavtrykket med 5 prosent per år.

Hva har vi gjort hittil?

Målet med samarbeidet i STP er at arbeidet med å påvirke dyrkingen av tobakk skal bli mer effektiv og likeverdig. Samarbeid innad i næringen øker muligheten til å effektivt påvirke våre underleverandører og få til endringer både i hvordan tobakk dyrkes og i hvordan levekårene for dyrkere og ansatte ser ut. Med hjelp av klare retningslinjer og policyer veiledes dyrkere i hvordan de kan forbedre sin drift i en mer bærekraftig retning. Denne arbeidsboken inneholder retningslinjer for blant annet utslipp av klimagasser, rettigheter for de som jobber med dyrking, levelønn, biologisk mangfold, jordhelse og vannbruk.

Når det gjelder kjøleskapene hvor vi oppbevarer tobakksvarene, har vi siden 2018 faset ut 20 prosent av de gamle kjøleskapene som hadde et større klimaavtrykk. Mest mulig av plastinnredningen i nyproduserte kjølere er laget av BIOplast og de nye kjølerne vi faser inn er mer energieffektive og bruker kun miljøvennlige kjølemedier (R600/R290). I tillegg til å fornye kjøleparken, er målet at vi skal ha riktig kjøleskap på rett plass, slik at vi ikke bruker større kjøleskap enn vi trenger.

Hva er neste steg?

The Sustainable Tobacco Program har eksistert siden 2016 og utvikles kontinuerlig for å være så omfattende som mulig. Målet er snart å kunne begynne å veilede våre leverandører til å sette sine egne mål og øke åpenheten om hvordan det egentlig ser ut på stedet hvor tobakken dyrkes. Vi håper at vi snart begynner å se resultatene av samarbeidet vårt.

Når det gjelder kjøleskapene, må vi fordype oss i hvordan kjølernes klimaavtrykk ser ut gjennom hele livssyklusen, slik at vi kan prioritere arbeidet fremover.