Snusblogg
1. mar. 2023

Forbrukeromsorg – Unikt lave grenseverdier for uønskede stoffer

Den første hjørnesteinen i GOTHIATEK handler om forbrukeromsorg. Vi minimerer mulige negative helseeffekter av snus gjennom å ha unikt lave grenseverdier for visse uønskede stoffer.

Disse stoffene finnes eller dannes i naturen og kan finnes i de fleste dyrkede avlinger. Hvert år produserer vi over 300 000 analyseresultater i laboratoriet vårt for å sikre at grenseverdiene vi har satt aldri overstiges. Dette betyr 1000 analyseresultater hver eneste arbeidsdag.

GOTHIATEK stiller tøffere krav enn myndighetene

Myndighetene stiller krav til noen få uønskede stoffer i snus. Vi anser det som utilstrekkelig. Derfor har Swedish Match gjennom GOTHIATEK satt krav til maksimalt tillatte nivåer av ytterligere en rekke uønskede stoffer. Vi går derfor lenger enn matlovgivningen i produktsikkerhetskravene for snusen vår.

Tobakksspesifikke nitrosaminer og Benzo(a)pyren er uønskede stoffer som har vært fokusområde i vårt kvalitetsarbeid siden 90-tallet. Mengden av de tobakksspesifikke nitrosaminene, NNN og NNK, samt Benzo(a)pyren (B(a)P) har blitt redusert over tid i snusen vi produserer. Det er med god marginal under WHOs anbefalte grenseverdi for tobakk. Snusen vår hadde disse lave nivåene lenge før WHO-anbefalingene ble publisert i 2010.