Snusblogg
4. mar. 2023

Kvalitetsarbeidet for å lage den beste snusen

Vårt mål er å produsere den beste snusen som finnes på markedet. Med et fokusert forsknings- og utviklingsarbeid under flere tiår har vi i dag kommer langt, veldig langt. Vi våger til og med å påstå at snusen vår står i en klasse for seg. La oss forklare.

Hvorfor en egen kvalitetsstandard for snus?

Alle avlinger for matkonsumpsjon inneholder uønskede stoffer. Du har kanskje hørt eller lest om rapporter som slår alarm om for eksempel høye nivåer av arsenikk i ris. Hvis vi får i oss for høye doser av disse stoffene, kan helsen vår bli negativt påvirket. Noen stoffer kan potensielt være kreftfremkallende. Det er grunnen til at matlovgivningen på nasjonalt og internasjonalt nivå setter strenge grenseverdier for maksimalt tillatte nivåer av disse spesielle stoffene i mat. Siden tidlig på 1970-tallet har snus også vært underlagt svensk matlovgivning. Akkurat av samme grunn. De uønskede stoffene som finnes i vanlig mat, finnes også i tobakk.

Vi synes den svenske matlovgivningen er god. Vi synes også Verdens helseorganisasjons (WHO) tobakkskontrollkomité sine anbefalinger for maksimale nivåer av uønskede stoffer i røykfrie tobakksprodukter er gode. Men vi går enda lenger. Vår egen kvalitetsstandard GOTHIATEK setter flere og tøffere grenseverdier enn noen lov eller myndighet på området. Grunnen er enkel, for oss snusere skal det føles trygt å nyte en snus produsert i en av våre fabrikker i Gøteborg eller Kungälv. Videre ønsker vi også å kunne garantere våre snusere høyeste produktkvalitet i hver enkelt boks, da vi har 100 % kontroll i alle ledd. Vi er den eneste snusprodusenten som tilbyr en slik kvalitetsstandard.

GOTHIATEK

GOTHIATEK er siden år 2000 Swedish Match sin verdensunike kvalitetsstandard. Vi garanterer at snusen vår holder kompromissløs kvalitet gjennom å ha unik kunnskap og kontroll i alle ledd – fra frø til ferdig produkt.

De tøffe kravene som GOTHIATEK stiller til produktene våre hviler på tiår med forskning og utvikling, med produktsikkerhet og forbrukeromsorg som hovedmål. Vi har dermed lykkes i å oversette det klassiske svenske snushåndverket til en moderne produksjonsprosess.

Swedish Match sitt laboratorium er unikt i sitt slag, med over 80 forskere, kjemikere og produktutviklere som sørger for at vi lever opp til våre standarder. Hvert år utfører vi over 300 000 kvalitetstester i laboratoriet vårt, noe som betyr omtrent 1 000 tester hver arbeidsdag! Gjennom GOTHIATEK stiller vi enda strengere krav til innholdet i snusproduktene våre enn den svenske matlovgivningen og anbefalingene fra Verdens helseorganisasjons (WHO) Tobakksreguleringskomité* gjør, med hensyn til maksimale nivåer av uønskede stoffer i røykfrie tobakksprodukter. Vi er den eneste snusprodusenten som 100% kan love at hver boks lever opp til GOTHIATEK.

*WHOs arbeidsgruppe for tobakkskontroll (WHO/TobREG)

GOTHIATEK er bygget på tre hjørnesteiner

  • Forbrukeromsorg – gjennom unikt lave grenseverdier for uønskede stoffer
  • Kvalitetskrav - med 100 % kontroll fra frø til boks
  • Åpenhet – gjennom informasjon om våre produkter og vår forskning

For oss er åpenhet et åpenbart ansvar overfor forbrukerne våre. Vi ønsker å spre kunnskapen vår slik at andre kan studere, kritisere og analysere det vi sier og gjør. Mål og resultater fra GOTHIATEK har derfor vært offentlige siden år 2000.

GOTHIATEK er i stadig utvikling

Arbeidet vårt for enda bedre produkter stopper aldri. Nye tekniske muligheter, nye målemetoder og ny kunnskap gjør at vi kontinuerlig utvikler og oppgraderer GOTHIATEK. I samarbeid med SIS, Svenska Standardinstituttet, har vi utviklet GOTHIATEK gjeldende struktur, omfang, grenser og formuleringer.