Snusblogg
6. mar. 2023

Kvalitetskrav – Med 100% kontroll fra frø til boks

Den andre hjørnesteinen i GOTHIATEK er kvalitetskrav. I korte trekk betyr det at vi kun jobber med utvalgte tobakkssorter og utvalgte jordbrukere.

Jorda som tobakken dyrkes på må ha de rette forutsetningene for at høstingen skal oppnå rett kvalitet. Etter at tobakken er høstet, behandles den med største forsiktighet. Vi følger en ekstremt nøye produksjonsprosess, hvor hvert trinn overvåkes og analyseres for å sikre at vi leverer trygg snus av høyeste kvalitet til våre forbrukere.

Krav på råvarene

Valg av tobakkssort og dyrkingsområder er avgjørende for smaken på snusen. Jorden, stedet der plantene skal vokse og vekstforholdene påvirker utviklingen av snus på samme måte som det gjør for f.eks. druer eller epler. For å bestå vår kvalitetskontroll må tobakken ikke bare holde en god kvalitet – den må også ha en god kjemisk sammensetning uten for høye nivåer av uønskede stoffer. Hvert råvarekjøp blir analysert – hvis kravene ikke oppfylles, blir det ingen handel.

Fra spadetak til analyse lab

I tillegg til å kontrollere selve tobakken, sjekker vi også jorda den er dyrket i. Hvis vi mistenker at jorden inneholder tungmetaller, setter vi en spade i jorda og fyller en glassbeholder med jord. Denne jordprøven reiser deretter verden rundt til Swedish Match-laboratoriet. Både det og selve tobakken analyseres der. Det er nemlig fra jorda at visse uønskede stoffer tas opp av tobakksplanten, på samme måte som for andre vekster.

Holdbarhet og råtobakk

All innkjøp av råtobakk skal omfatte aktiviteter rettet mot å forbedre sosiale, etiske og miljømessige forhold i regionene der tobakken kjøpes.

Siden slutten av 2013 har Swedish Match ansatt et uavhengig selskap som utfører revisjoner som dekker «Sosial bærekraftighet i råtobakkskjeden» (Social Responsibility in Tobacco Production). Gjennom opplæring og kontroller muliggjør samarbeidet kontinuerlige forbedringer i CSR-spørsmål med våre leverandører. Det skaper samtidig en plattform for en konstruktiv dialog mellom leverandøren og Swedish Match sine råtobakkskjøpere.

En streng ingredienspolicy

For å unngå de uønskede stoffene vi snakket om tidligere, har snusen vår gjennomgått en radikal forandring i hvordan den er produsert. For å opprettholde smaken i snusen bruker vi, i tillegg til ulike tobakksblandinger, også ulike smaker og aromaer.

Vi bruker kun godkjente smaker og aromaer i snusen, og disse må oppfylle Swedish Match sine strenge ingredienspolicy. Mange aromaer kan inneholde flere forskjellige stoffer. Vi vurderer og rapporterer hvert enkelt stoff for alle våre produkter. Også her er vi strengere enn det matloven krever.