Snusblogg
10. mar. 2023

Resirkulere gamle snusbokser – Slik gjør du

Visste du at man kan resirkulere snusbokser? Akkurat som annen plastemballasje kan også snusbokser resirkuleres. Det har derimot ikke alltid vært så lett som det er i dag. Her forteller vi blant annet om hva boksene våre er laget av og hvor de kan resirkuleres.

Våre resirkulerbare snusbokser

Snusboksene fra Swedish Match er ikke bare resirkulerbare, men med de seneste emballasjeutviklingene reduseres også klimaavtrykket med 100 %. Tidligere bestod boksene kun av fossil plast basert på råolje, noe som gjorde at emballasjene våre sto for hele 45 % av Swedish Match Europe Division sitt klimaavtrykk. I dag er så mye som 90 % av den fossile plasten erstattet med biobasert plast. Ved å bruke en såkalt massebalansemetode sikres det at en viss mengde biobasert materiale finnes i systemet.

For å gjøre det lettere å resirkulere snusboksene har vi byttet ut pappetikettene med plastetiketter. Når eskene og etikettene består av to forskjellige materialer, som bør skilles for å kunne resirkuleres, blir faktisk en mindre andel snusbokser gjenvinnet. Derfor har vi gjort denne endringen av etikettmateriale.

Hvordan gjenvinner man gamle snusbokser?

Snusbokser er gjort av plast og bør derfor leveres til plastgjenvinning. Siden både esken og etiketten er laget av plast, er det kun den brukte snusen i topplokket som må tømmes i søpla før hele boksen kastes i søppelbøtta. Snusbokser skal derfor ikke kastes blant husholdningsavfallet, som er klassifisert som brennbart. Snusen skal heller ikke spyttes ut eller kastes ut i naturen, noe som dessverre 44 % av alle snusere og nikotinposebrukere noen ganger gjør. Vi på Swedish Match jobber derfor sammen med Håll Sverige Rent for å spre budskapet om at porsjonsposer hører hjemme i søpla.

Steg for steg: Så enkelt gjenvinner du snusbokser

  1. Tøm ut de brukte porsjonsposene eller snusen
  2. Ta med boksene til nærmeste gjenvinningsstasjon
  3. Kast boksene i søpla for plastemballasje

Med disse tre enkle trinnene kan du resirkulere snusboksene dine og dermed gjøre en god ting for miljøet. Du tar med deg eskene når du skal resirkulere annen tom emballasje som du og de i husstanden din har samlet inn. Det kan være alt fra melkepakker, bokser, smørpakker og glasskrukker, til batterier og kaffekapsler. Hver vare skal sorteres og legges i riktig søppelkasse. Enten har du kildesorteringsanlegg hjemme eller så sorterer du direkte på gjenvinningen.

Hvorfor skal du resirkulere snusboksene?

Hvis du ikke resirkulerer snusboksene, vil plasten som boksene er laget av havne i naturen. De havner i naturen enten gjennom forbrenningsgass, deponi eller sigevann, som utgjør en stor trussel for levende vesener samt klima og miljø. Plast inneholder ulike kjemikalier som kan være giftige og ved forbrenning frigjøres en stor mengde klimagass.

Hvilke bokser skal ikke i plastavfallet?

Bokser laget av papp skal selvsagt ikke gjenvinnes som plast, men sorteres som papp. Bokser laget av svart plast kan ikke resirkuleres, men brennes i stedet. På den måten kan man få tilgang til energiinnholdet. Grunnen til dette er at de optiske maskinene som sorterer plasten før resirkulering ikke kan lese fargen svart. Det betyr at den svarte plasten havner i forbrenningen. På grunn av dette faset Swedish Match ut den svarte plasten som finnes i bokser med tradisjonell snus.