Snusblogg
2. mar. 2023

Svensk snus historie

Fra løssnus til porsjonssnus. Fra tobakksmonopol til fritt marked. Les mer om den svenske snusens historie. Vi begynner i 1700-tallets Sverige.

1700-1800: Alle er tobakksdyrkere

1724 får det svenske folket en oppfordring fra selveste kongen, Fredrik I, om å dyrke tobakk. Tobakken anses være uunnværlig for det svenske samfunnet. Svenskene hadde riktignok dyrket tobakk helt siden 1600-tallet, men nå tok det skikkelig fart. Målet var høyt oppsatt – Sverige skulle bli selvforsørgende på tobakk innen fire år.

Selv om Sverige ikke når helt frem så kommer de allikevel en bra bit på veien. I midten av 1700-tallet finnes det tobakksdyrking i 72 svenske og 12 finske samfunn. I slutten av samme århundre er halvparten av all tobakk som brukes i kommersiell produksjon fra Sverige. Helt fra begynnelsen er det å dyrke tobakk ansett å være et arbeid for kvinner. Kunnskapen om hvordan man dyrker tobakk går i arv fra mor til datter og hvert år kommer det mange kvinnelige sesongarbeidere. År 1964 avsluttes den kommersielle tobakksdyrkingen. Konkurransen fra den globale tobakksindustrien blir for vanskelig. En av de siste som dyrket tobakk for kommersielt bruk var Mor Alida. Planter fra tobakken hennes finnes den dag i dag på Snus- och Tändsticksmuseumet på Skansken i Stockholm.

1800-1900: Snusmalere og snusfabrikanter

Under 1800-taller blir snus folkelig. 1700-tallets snus var tørr, man dro inn den gjennom nesa og bruktes mest av adelsmenn. Nå blir snusen mer fuktig, man former det til porsjoner og bruker i munnen. Dermed forflyttes også snusen til et helt annet sosial sammenheng. Nå blir det i stedet en nyting for arbeiderklassens menn. 

1800-tallet er også en tid da snusproduksjonen blir en lønnsom affære for mange tobakksfabrikanter. Snusen er billig å lage og etterspørselen stiger hele tiden. Nye snusvaremerker dukker opp og noen av disse har overlevd helt frem til vår tid. Jacob Fredrik Ljunglöfs tobakksfabrikk lanserer i 1822 Ljunglöfs Ettan, et snusvaremerke som under dette århundre blir synonymt med snus. Med en hemmelig oppskrift får Ljunglöfs Ettan en spesiell plass i svenskenes hjerte. J A Boman & Co er for alltid assosiert med General. Johan Adolf Boman, som startet bedriften i 1861, har tidlig en tydelig visjon om å skape den aller beste snusen. Når General lanseres i 1866 har han nådd målet, en blanding av 22 ulike typer tobakk og en dråpe bergamottolje. I dag, 150 år senere, finnes fortsatt General å kjøpe, så vel i Sverige som utenlands. 

1900-1950: Tobakksmonopolet dannes

I begynnelsen av 1900-taller behøvde den svenske staten finansiere to store og dyre forpliktelser: en oppgradering av forsvaret i en urolig tid og den første pensjonen til folket. Man bestemte seg for å forstatlige og monopolisere tobakksproduksjonen for å få nok penger. Året 1915 ble AB Svenska Tobaksmonopolet startet, etter 14 år med diskusjon, etterforskning og debatter.  

Tobakksmonopolets første oppgave var å løse inn cirka 65 konkurrerende snusbedrifter og en stor mengde ulike produkter. 103 snusmerker, blant annet Ettan og General, fantes med i den første prioriteringslisten fra 1915. Både første og andre verdenskrigen fikk stor betydelse for monopolet. Etter en stor mangel på råvarer med rasjonering under første verdenskrigen ble etterspørselen høy på all slags tobakksprodukter etter slutten av krigen. I 1919 nådde den svenske snuskonsumpsjonen sin absolutte høydepunkt. Forbruket var da på 7000 tonn snus, noe som motsvarer dagens forbruk. Sverige hadde da en befolkning på seks millioner mennesker, noe som innebærer en årskonsumpsjon på 1,2 kilo per person. Under årene som fulgte ble snus mindre populært i favør for andre tobakksprodukter. Fremfor alt ble de amerikanske sigarettene alt mer populære etter andre verdenskrigen.

1950–2000: Avregulering av monopolet

1960-tallet er tiden for forandring for snusen på mange måter. Monopolet hadde overlevd seg selv i det alt mere globaliserte markedet som vokste frem. 1961 endrer selskapet navn til Svenska Tobaks AB og blir en bedrift som virker i konkurranse med andre bedrifter på et avregulert marked. Dessuten byter snusen – delvis – form igjen når porsjonssnusen introduseres. 

Straks etter at tobakksmonopolet blir avregulert lanserte Sveska Tobaks AB (nå Swedish Match) den runde boksen vi i dag forbinder med snus. Sigarettene hadde allerede under mellomkrigstiden blitt en statusmarkør, et symbol for ungdom og fremgang, mens snusen i sin ovale pappboks ansås utdatert. Med hjelp av de runde boksene blir snusen igjen akseptert blant den bredere massen og helt plutselig er snusboksen en eiendel som man kan finne i lommen hos både arbeidere og tjenestemenn.  Det å bake sin egen porsjon er et håndverk, og for de som ikke var vant med det opplevdes det både som komplisert og litt møkkete. Snusen fikk en oppsving igjen på 70-tallet da porsjonssnusen kom. Tre Ankare var først ute og bidro til å ta forbruket ut til et bredere marked. På 80-tallet kom Catch, den første snusen med smak. Etter mange turer og eierbytter ble et konsern formet i 1994 der produksjon av tobakk, fyrstikker og lightere inngikk. Tändsticksbolaget hadde siden tidligere navnet Swedish Match, og det engelske navnet for fyrstikker fikk bli navnet for hele konsernet. Nå hadde staten solgt alle sine aksjer i firmaet.

2000 – i dag: Mer enn 200 år av håndverk

Dagens Swedish Match har få likheter med monopolet som ble skapt i 1915. Det samme gjelder hvordan vi bruker snus. Noen av snusvaremerkene fra 1900-tallet finnes derimot fortsatt den dag i dag. Dette i en tid da det kommer flere og flere snusprodusenter og produkter på det skandinaviske markedet.

Etter løssnusen kom porsjonssnusen. Porsjonssnusen ble deretter tilsatt smak. Ved årtusenskiftet ble de hvite prsjonssnuset lansert, en tørrere snus som ikke renner like mye som original portion. Under disse årene sluttet varemerker som Rallarsnus å produseres, men i stedet ble det lansert nye varemerker som Kronan og Kaliber. Vanligst er fortsatt de varemerkene som har vært en del av svensk snustradisjon i over 100 år, som Ettan, General og Grov. I dag snuser rundt en million svensker jevnlig. Samtidig har snusen fått flere tilhengere utenfor Sveriges grenser. I USA er den svenske snusen på vei frem, og det samme gjelder i Norge. Utover Swedish Match finnes nå også flere produsenter, som Imperial Tobacco (Skruf) og Gotlandssnus.