Snusblogg
2. mar. 2023

Snusproduksjon – fra frø til boks

Alt begynner med et tobakksfrø. Det er starten på prosessen som har raffinerts under snart tohundre år. Swedish Match forener tradisjonell kunnskap med de seneste vitenskapelige funnene for å kunne ta frem produkter som holder en verdensledende kvalitet.

Arbeidet med snusproduksjon begynner langt innen tobakksfrøet settes i jorden, allerede ved såingen har mange mennesker vært involvert i at frøene skal ha det bra, ikke minst tobakksinnkjøperne våre. Utover å kontrollere selve tobakken så inspiseres eksempelvis jorden, geografiske og topografiske forutsetninger. Tobakks- og markprøver sendes til Swedish Match sitt laboratorium i Stockholm der de analyseres. Hva består jorden av? Hvilke andre emner finnes i tobakken? Alt undersøkes nøye.

Innen tobakken planteres ute på feltet må man først drive opp sertifiserte tobakksplanter i frøsenger. Når tobakksplanten er ca. 1 desimeter lang settes den ut på feltet. Etter ytterligere 10 til 12 uker er det på tide med innhøsting.

Planten modner nedenfra og opp, noe som betyr att også innhøstingsprosessen er et håndverk som krever stor kunnskap. Først tar man det første bladparet, regnet nedi fra. Ettersom vi vill ha samme modningsgrad hele veien så venter tobakksdyrkeren i noen dager innen neste bladpar høstes inn. Deretter tas det tredje bladparet, og så videre. En annen måte er å høste hele planten når alle bladene har modnet. Etter innhøstingen innledes tørkeprosessen under sol eller i en låve. Under tørkeprosessen synker fuktigheten i bladene fra ca. 80 til 20 prosent.  Når tørkeprosessen er avsluttet leveres tobakksbladene for kondisjonering og gradering i følge Swedish Match sin kvalitetsstandard.

I fabrikken

Det å lage snus foregår i hovedsak snus i tre steg, og hele prosessen er i samsvar med kvalitetsstandarden vår GOTHIATEK. Den tørkede tobakken, som har blitt sendt til fabrikkene våre i Göteborg og Kungsälv, finfordeles og blir det til snus som deretter pakkes i bokser. 

Snusproduksjon i tre steg

Det første steget i produksjonen er finfordeling. Dette kan man gjøre på litt ulike måter avhengig av hvilke egenskaper man vil oppnå. Etter at tobakksblandingen er finfordelt forvares de i ulike siloer. Prøver tas fra hver tobakksblanding og sendes til laboratoriet vårt for analyse. Analyser og kontroller gjørs i hvert steg. 

Når mjølblandingen er klar, begynner neste steg. Prosessen starter med at den finfordelte tobakksblandingen veies og transporteres til blanderen. Vann og salt tilsettes under omrøring. Salt har man i både for smakes skyld, men også for de konserverende egenskapene det har. Deretter varmes tobakken opp i en prosess som kan lignes ved pasteurisering, der man nøytraliserer mikroorganismer og gir snusen en bedre holdbarhet, aromaer og smak. Når denne prosessen er avsluttet så kjøles snusen ned og resterende ingredienser tilsettes. Man tar ut prøver for kvalitetskontroll. Hvis alle måleverdiene er godkjente, kan man begynne å pakke. Hele prosessen skjer under lukkede forhold og kvalitetskontrollen er rigorøs. 

Hvis alle måleverdiene er godkjente, kan man begynne med det tredje steget i snusproduksjonen, pakke. Porsjonssnusen pakkes så klart i porsjonsposer mens løssnusen fylles direkte i boksen. Pakkingen av porsjonssnus krever mer komplisert utstyr. Porsjonene måles og føres in i en sokk av cellulosefiber, samme type som brukes i teposer. Deretter tettes de igjen og klippes fra hverandre. Ferdig porsjonssnus fylles i en plastboks og lokket settes på. Etter dette så kontrollveies boksen og etiketten settes på. Deretter blir de lagret i stokker som plastes inn og pakkes i kartonger. 

All ferdigpakket snus forvares i kjølerom et antall dager innen de slipper ut fra fabrikken. Kjølingen er viktig del i snusproduksjonen da snusen må modne og få sin karakteristiske aroma og smak.

Hygienekrav i snusproduksjon

All åpen håndtering, som når snusen legges i bokser, skjer på en plass som oppfyller nasjonale hygienekrav for livsmiddellokaler. Utstyret rengjøres ifølge et bestemt skjema minst en gang per produksjonssyklus, og minst en gang per døgn. Dette er utover det som kreves av livsmiddelsloven i Sverige, men vi vil være på den sikre siden. Samme strikte rutine gjelder for pakkemaskinene, der snusen fylles på i boksene. Hygienekontroll av pakkemaskinene skjer ifølge strikte rutiner, liksom kontroll av fuktighet, bakterieinnhold og pH for ferdige produkter.

Emballasje som virkelig holder målet

Material som brukes i emballasjen skal være godkjent som emballasjematerial for livsmiddel. Emballasjematerialet som kommer i direkte kontakt med snusen skal produseres og transporteres til fabrikkene våre etter etablerte rutiner for å forhindre forurensning. 

Derfor skal snuses forvares kald

Det å lage snus er en stor prosess og da snus er en ferskvare skal den forvares kaldt for å holde garantert kvalitet over tid. Ferdigpakket svensk snus skal ifølge GOTHIATEK overføres til et kjølerom (maks 8 grader) direkte etter pakking. Snus som forvares for varmt blir tørrere og får med tiden lavere pH-verdi, noe som kan påvirke smak og opplevelse. Vi rekommanderer derfor våre kunder og konsumenter å ha snusen i kjøleskapet.